Успешни истории

ОБРАЗОВАНИЕ

Във Финландия EFSI подпомага изграждането, разширяването и обновяването на съществуващи или нови училищни комплекси в град Espoo. Това се осъществява чрез споразумение между ЕИБ и град Espoo.

 

Гледайте нашите интервюта: