Успешни истории

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В Ирландия EFSI подкрепя развитието на 14 центъра за първична медицинска помощ в Ирландия чрез споразумение с Националната агенция за финансиране на развитието. Кредитът е чрез публично-частно партньорство с предложено финансиране от 70 милиона евро, заем за 27 години от Европейската инвестиционна банка. ЕИБ предоставя по-изгодно финансиране, отколкото другите налични възможности. Целта на тези центрове за първична медицинска помощ е да пренасочат вниманието на здравните грижи от болниците към общността; като по този начин позволяват на хората да останат в местната общност за по-дълго време.

Гледайте нашите интервюта: