Успешни истории

ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

В Полша EFSI подкрепя изграждането на приблизително 1300 жилищни единици на достъпни цени с необходимата инфраструктура в Познан, Полша. Това се осъществява чрез споразумение между ЕИБ и Общественото строително дружество в Познан (Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego SP Zoo), с кредит от ЕИБ от приблизително 33 милиона евро.

В Португалия EFSI подкрепя рамков кредит за град Лисабон за редица проекти, включително изграждане на нови социални жилища и извършване на големи ремонти на съществуващи сгради. Това се осъществява чрез споразумение за кредит, в което ЕИБ финансира 250 милиона евро.

Гледайте нашите интервюта: