Успешни истории

СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В Испания EFSI подкрепя сделка за социални финанси по линия на Инструмента за гарантиране на Програма EaSI, за да помогне за осигуряването на 9 милиона евро за социалните предприятия. Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença подписаха споразумение с Европейския инвестиционен фонд за предоставяне на кредити на 150 социални предприемачи, сред които фондации и неправителствени организации, предоставящи възможности за трудова интеграция на хората с увреждания. Това позволява на бенефициентите да се възползват от кредити с намален лихвен процент и да намалят други изисквания.

Гледайте нашите интервюта: