Главна информация

Вие местен или регионален орган сте? Предоставяте ли социални услуги? Финансирате ли предоставянето на социални услуги? Искате ли да се възползвате максимално от бюджета си, за да инвестирате в нова модерна социална инфраструктура и иновации? Тогава Инвестиционният план на ЕС може да бъде нова опция за вас.

Инвестиционният план на ЕС е важна инициатива, разработена от Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за подпомагане на достъпа до финансиране (кредити) за предприятията и държавните органи. За да постигне това, Инвестиционният план на ЕС работи върху три основни области:

  • Европейски фонд за стратегически инвестиции (EFSI): отключване на инвестиции от над 300 милиарда евро за три години в европейски МСП и инфраструктурни проекти

  • Съвети и подкрепа: оказване на подкрепа на заинтересованите страни чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH) и Европейския портал за инвестиционни проекти (EIPP)

  • Улесняване на правните рамки: подкрепа на инвестициите в реалната икономика

EFSI улеснява достъпа до по-добри заеми, като използва парите на ЕС като гаранция за частните инвеститори. Към днешна дата EFSI е помогнал на 100 000 МСП и инфраструктурни проекти да получат достъп до кредити с по-благоприятни условия, с по-добър процент, отколкото без намесата на EFSI. Също така помага на много региони и градове да получат достъп до кредити при благоприятни условия за своите инвестиционни планове.

Чрез бюджет от 21 милиарда евро, идващ от ЕС и ЕИБ, EFSI има за цел да отключи допълнителни инвестиции в реалната икономика в размер на 330 милиарда евро. Целта е да се преодолее недостиг на финансиране, който ограничава способността на публичните, частните и нестопанските сектори да получат кредити при благоприятни условия за своите инвестиции.

В повечето случаи интервенцията на EFSI би осигурила по-добри условия на заеми за вашите нужди, отколкото при много други възможности. Това е в резултат на факта, че EFSI намалява риска за финансовите посредници и ЕИБ, за да инвестират във вашия проект, като предоставя гаранции срещу част от възможните загуби.

Трудно е обаче да се заявят с точност предимствата, които EFSI и други програми на ЕИБ могат да донесат за вашия конкретен проект, тъй като той първо трябва да се анализира. Критериите за анализ включват редица фактори като структури на приходите/ постъпленията, устойчиви бизнес планове, добро управление и т.н.

Историите за успех, обаче, показват ползите, които EFSI би могъл да осигури за вашите планове за проекти.

Нуждаете се от повече информация?
Често задавани въпроси Терминологичен речник