Програми и опции

Рамкови кредити на ЕИБ

Обективен:

Подпомагане на местните или регионалните органи да финансират своите дългосрочни многосекторни инвестиционни нужди (социални услуги, здравеопазване, образование, транспорт и др.)

Как работи:

Как функционира: Трябва да се свържете директно с Европейската инвестиционна банка за оценка на вашия план за многосекторни инвестиционни проекти

Критерии:

За градове и региони за общо кредитно споразумение над 100 милиона евро; Обикновено многосекторни споразумения, изпълняващи инвестиционни проекти на град или регион в областта на социалните услуги, здравеопазването, социалните жилища, образованието, транспорта и др; Гъвкав кредит, който се отпуска за конкретни проекти в продължение на няколко години, и по който се правят корекции, ако е необходимо; Използват се за финансиране на множество малки и средни проекти, обикновено в размер от 1 до 50 милиона евро за период от 3—5 години

Нуждаете се от повече информация?
Често задавани въпроси Терминологичен речник