Успешни истории

СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В Испания EFSI подкрепя сделка за социални финанси по линия на Инструмента за гарантиране на Програма EaSI, за да помогне за осигуряването на 9 милиона евро за социалните предприятия. Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença подписаха споразумение с Европейския инвестиционен фонд за предоставяне на кредити на 150 социални предприемачи, сред които фондации и неправителствени организации, предоставящи възможности за трудова интеграция на хората с увреждания. Това позволява на бенефициентите да се възползват от кредити с намален лихвен процент и да намалят други изисквания. Във Франция EFSI също така подпомага инвестициите в социални предприятия чрез програмата COSME. COSME подкрепя инициативата на Франция за активни инвестиции в социални предприятия, като например предоставя насрещна гаранция за техния „Fonds Entreprise Sociale“. Това ще позволи на доставчиците на социални услуги с нестопанска цел да имат запазен достъп до кредити до 100 000 евро.