Съвети за подобряване на шансовете

Getting access to decent loans is never easy. Here are a few tips which could help you along the way.

Ако имате въпроси относно програмите или желаете да се свържете с ЕИБ, трябва само да попълните формуляра за контакт или да им се обадите. Те разполагат с лица, говорещи на всички езици на ЕС. http://www.eib.europa.eu/infocentre/contact-form.htm

вземането на кредит изисква адекватна подготовка. Това също така изисква известно ниво на опит и финансова експертиза. Не се безпокойте:

  • Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси може да ви помогне. Или пряко или чрез партньорските си институции, Центърът може да предостави консултантска и техническа помощ, за да подпомогне разработването на вашия проект от финансова гледна точка. Тази помощ подготвя вашите проекти за инвестиции и съдейства за намирането на подходящи източници на финансиране и за получаване на достъп до набор от съответни експертни познания. http://www.eib.org/eiah/about/indexhttp://www.eib.europa.eu/attachments/documents/mooc_factsheet_eib_framework_loans_en.pdf

редица други сектори (социални жилища, здравеопазване, образование) и държавни органи вече са използвали тези програми за своите инвестиции. Говорите с тях и се учите. Можете да намерите списък с истории за успех тук

Нуждаете се от повече информация?
Често задавани въпроси Терминологичен речник