Програми и опции

EFSI включва голямо разнообразие от програми, всяка от които има за цел да удовлетвори различни нужди от финансиране. Групата на ЕИБ има и други програми, които могат да подпомогнат вашите нужди от финансиране. Важно е да се отбележи, че следният списък не включва всички програми и възможности на ЕИБ, но предоставя общ преглед на това, което понастоящем EASPD счита за релевантни инструменти за сектора на социалните услуги.

Ако видите грешки или смятате, че никоя от тези програми не отговаря на вашите финансови нужди, моля уведомете ни на

socialinvestment@easpd.eu.