Съвети за подобряване на шансовете

BG Getting access to decent loans is never easy. Here are a few tips which could help you along the way.

вземането на кредит изисква адекватна подготовка. Това също така изисква известно ниво на опит и финансова експертиза. Не се безпокойте:

  • Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси може да ви помогне. Или пряко или чрез партньорските си институции, Центърът може да предостави консултантска и техническа помощ, за да подпомогне разработването на вашия проект от финансова гледна точка. Тази помощ подготвя вашите проекти за инвестиции и съдейства за намирането на подходящи източници на финансиране и за получаване на достъп до набор от съответни експертни познания. http://www.eib.org/eiah/about/index
  • Консултативният отдел на InnovFin също е на разположение, за да ви помогне за изследователски и иновационни проекти. Консултативният отдел на InnovFin може да ви помогне за това как да структурирате проекта си за изследвания и иновации, за да подобрите достъпа си до финансиране. Услугата ще ви помогне да се възползвате от силните си страни и да коригирате определени елементи, свързани с бизнес модела, управлението, източниците

 

Вашите местни банки вече може да използват тези програми, но вероятно не мислят, че могат да помогнат на доставчиците на социални услуги. Говорете с тях, за да разберете дали използват тези програми и да проучите дали те могат да бъдат използвани за вашите проекти. Ако местните банки все още не използват въпросните програми, разкажете им за подкрепата, която програмите биха могли да им донесат (вижте страницата за инвеститорите).

Вашите местни органи може да не знаят за Рамковите споразумения или другите програми. Уверете се, че са наясно с ползите, които такива програми могат да им донесат. Много местни органи вече имат такива рамкови споразумения, което ви дава нови възможности. (Вижте страницата на държавните органи)

Ако имате въпроси относно програмите или желаете да се свържете с ЕИБ, трябва само да попълните формуляра за контакт или да им се обадите. Те разполагат с лица, говорещи на всички езици на ЕС. http://www.eib.europa.eu/infocentre/contact-form.htm

редица други сектори (социални жилища, здравеопазване, образование) имат далеч по-голям опит в достъпа до тези програми, отколкото социалния сектор. Говорите с тях и се учите. Можете да намерите списък с истории за успех тук:

Нуждаете се от повече информация?
Често задавани въпроси Терминологичен речник