FAQ

Prin termenul intermediar (intermediari) financiar (i), UE semnifică

 • bănci sau instituții de credit,
 • fonduri de investiții,
 • instituții de microcredit,
 • scheme de garantare,
 • instituții de garantare,
 • fundații,
 • birouri de familie,
 • fonduri de investiții sociale
 • sau alte instituții legal autorizate să furnizeze împrumuturi/garanții sau structuri de împărtășire a riscului conform legislației aplicabile.

Acest website are ca scop să ofere un suport general, recomandări și instrucțiuni pentru finanțatorii privați pentru utilizare UFSI sau, într-un sens mai larg, suport financiar EIB de investit în sectorul social.

Pentru proiecte mai mari: Portalul Proiectului de Investiții UE (EIPP) este o bază de date de proiecte care îi ajută pe investitori să găsească și să acceseze dezvoltatori de proiect din întreaga lume. Portalul publică proiecte care:

 • valorează cel puțin €10 milioane
 • se estimează că vor fi demarate în termen de 3 ani de la transmiterea către EIPP
 • sunt promovate de o persoană juridică publică sau privată dintro țară UE
 • sunt compatibile cu toate legile UE și naționale aplicabile.

Hub-ul European de Consultanță pentru Investiții (EIAH) poate oferi suport, recomandări și instrucțiuni pentru dezvoltatorii de proiect care pot avea nevoie de acesta pentru a atrage investitori cum sunteți dvs.

 • un loc unic din care se prestează servicii pentru o varietate de diferite programe de consultanță și asistență tehnică și inițiative pentru beneficiari publici și privați, oferit de experți de nivel înalt
 • o platformă de cooperare pentru a schimba și împărtăși expertiza dezvoltată de partenerii și membrii EIAH
 • un instrument de evaluare și soluționare a noilor nevoi prin consolidarea sau extinderea serviciilor existente prestate de către EIAH sau crearea unora noi pe măsură ce apare cererea.
 • Click here for a video of the EIAH

Investors can also contact the European Investment Bank directly for more information using this contact form..

 

Nu există limite specifice ale tipului de proiecte sociale care pot primi împrumuturi prin EFSI sau grupul EIB, atâta timp cât rămâne sub incidența legislației naționale și europene.

Deși este o listă neexhaustivă, posibilele proiecte s-ar putea referi la următoarele:

 • Instruirea și reinstruirea personalului
 • Practici inovatoare în prestarea serviciilor
 • Locuințe sociale
 • Locuințe protejate și facilități de existență independentă și asistată
 • Centre de respiro sau îngrijire în timpul zilei
 • Centre de îngrijire temporară
 • Tehnologii de asistență și suport digital;
 • Adaptări ale educației inclusive
 • Adaptări ale integrării inclusive în muncă
 • Transport (vehicule, etc.)

Acest website are ca scop să ofere un suport general, recomandări și instrucțiuni privind accesarea EFSI și, într-un mod mai general, suportul financiar EIB. Vă rugăm să utilizați pagina de contact a website-ului pentru a solicita mai multe informații.

Hub-ul European de Consultanță pentru Investiții (EIAH) poate oferi suport, recomandări și instrucțiuni pentru dezvoltarea și pregătirea proiectului dvs. Hubul este

- un loc din care se prestează servicii pentru o varietate de diferite programe de consultanță și asistență tehnică și inițiative pentru beneficiari publici și privați, oferit de experți de nivel înalt

- o platformă de cooperare pentru a schimba și împărtăși expertiza dezvoltată de partenerii și membrii EIAH.

Portalul UE pentru Proiectul de Investiții (EIPP) este o bază de date pentru proiecte pentru a-i ajuta pe dezvoltatorii proiectelor să găsească și să acceseze investitorii în întreaga lume.

 

O componentă cheie a EFSI este că este impulsionată de cerere, adică dezvoltatorii de proiecte trebuie să facă o solicitare înainte de a beneficia de suportul EFSI. Un alt ingredient cheie este că accesarea EFSI depinde de mărimea proiectului dvs. și de nevoile de finanțare.

EFSI este livrat prin două ferestre principale:

- Fereastra de Infrastructură și Inovație

o susține proiectele care necesită investiții de peste 25 milioane EUR.

o oferă împrumuturi directe prin Banca Europeană de Investiții

o poate ajuta la atragerea investitorilor importanți pentru a vă finanța proiectul

- Fereastra Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM)

o Susține proiecte sub 25 milioane EUR

o este implementată prin intermediari financiari (bănci selectate și alți investitori privați) pentru a oferi împrumuturi Întreprinderilor, inclusiv prestatorilor de servicii sociale.

o este implementată printr-o varietate de diferite programe (COSME, InnovFin, EaSI)

 

Este important să observăm că EFSI nu include toate programele de investiții susținute de EIB. A se vedea Programele și Opțiunile pentru prestatorii de Servicii Sociale, Investitori și Autorități Publice pentru informații suplimentare.

Dacă sunteți prestator de servicii, EFSI vă va permite să faceți o afacere de mai bună calitate pentru împrumutul dvs.

Măsurarea ratelor dobânzii – și, într-un mod mai general, contractele de credit – se realizează de la caz la caz. Aceste măsurări se bazează pe o serie de factori: structuri venit/încasări, planuri sustenabile de afaceri, bună guvernare, et cetera.

Cu toate acestea, deoarece obiectivul global al EFSI este să vă ajute să accesați împrumuturi mai bune, este clar că ratele dobânzii pentru proiectele susținute de EFSI tind să fie mai mici decât fără aceste intervenții sau, în mod alternativ, proiectul este finanțat în loc să se facă vreun progres.

Dacă sunteți un intermediar financiar (bancă, etc.), EFSI reduce riscul investiției într-un proiect dezvoltat de un prestator de servicii sociale oferind o garanție (sau alte opțiuni pentru a facilita asigurarea unui împrumut).

Dacă sunteți autoritate locală sau regională, EFSI vă poate asigura împrumuturi decente pentru proiectele de dezvoltare urbană și regională; care pot include infrastructură socială (servicii sociale, locuințe sociale, servicii medicale, educație, etc.).

Banca Europeană pentru Investiții este instituția publică de împrumut a Uniunii Europene. Acționarii EIB sunt Statele Membre ale Uniunii Europene. EIB nu trebuie confundată cu Banca Centrală Europeană.

EIB este banca Uniunii Europene. EIB este singura bancă deținută și reprezentând interesele Statele Membre ale Uniunii Europene. Este în strânsă colaborare cu alte instituții UE pentru implementarea politicii UE.

EIB este cel mai mare împrumutat  și împrumutător multilateral din lume. Oferă finanțare și expertiză pentru proiectele sustenabile de investiții care contribuie la obiectivele politicii UE. Peste 90% din activitatea EIB se desfășoară în Europa.

EIB oferă 3 tipuri principale de produse și servicii:

 • Împrumut – aproximativ 90% din angajamentele sale financiare totale. Banca împrumută clienților de toate dimensiunile pentru a susține creșterea și locuri de muncă, iar acest suport ajută adeseori în atragerea altor investitori.
 • 'blending' – permițând clienților să combine finanțare EIB cu investiții suplimentare
 • Recomandări și asistență tehnică – maximizarea valorii pentru bani.

EIB acordă împrumuturi directe de peste 25 milioane EUR. Atunci când sunt implicate împrumuturi mai mici, deschide linii de credit pentru instituții financiare (sau jucători asimilați) care împrumută apoi fonduri creditorilor.

Faceți clic aici pentru mai multe informații despre EIB

EFSI asigură acces la împrumuturi mai bune utilizând bani UE ca garanție pentru investitorii privați. Până în prezent, EFSI a ajutat 100.000 IMM și proiecte de Infrastructură să acceseze împrumuturi decente, la o rată mai bună decât ar fi obținut fără intervenția EFSI.

Printr-un buget de 21 miliarde EUR provenind de la UE și EIB, EFSI are ca scop deblocarea a 330 miliarde EUR din investiții suplimentare în economia reală. Obiectivul este umplerea unui gol de finanțare care afectează capacitatea întreprinderilor de a se extinde și a inova la potențialul deplin din cauza accesului limitat la finanțare privată pentru anumite proiecte cu risc ridicat.

Puteți găsi aici informații suplimentare privind EFSI.

Planul de Investiții UE este o inițiativă importantă dezvoltată de Uniunea Eruoepană și de Banca Europeană pentru Investiții (EIB) pentru a vă ajuta să accesați finanțare (împrumuturi) pentru întreprinderi, inclusiv pentru prestatorii de servicii sociale. Pentru a realiza acest lucru, Planul de Investiții UE lucrează pe trei domenii principale:

 • Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI): deblocarea investițiilor de peste 300 miliarde euro în trei ani în IMM-urile europene și proiecte de infrastructură
 • Recomandări și suport: oferirea suportului pentru participanți prin Hub-ul de Consultanță pentru Investiții Europene (EIAH) și Portalul Proiectului de Investiții UE (EIPP)
 • Asigurarea Cadrelor Legale: susținerea investițiilor în economia reală