Informatii generale

Sunteți o instituție de credit? Sunteți un investitor privat (companie de asigurare, fond de investiții, holding de investiții…??) Sunteți interesați în investiții sau împrumuturi în sau către sectorul social? Atunci Planul de Investiții UE poate fi o nouă opțiune pentru dvs.

Planul de Investiții UE este o inițiativă importantă dezvoltată de Uniunea Europeană și Banca Europeană pentru Investiții (EIB) pentru a ajuta la soluționarea lipsei de investiții în UE prin mobilizarea finanțării private pentru investiții strategice. Aceasta înseamnă că Planurile de Investiții UE sunt destinate să-i susțină pe investitorii privați în realizarea investițiilor în anumite domenii strategice cheie care nu sunt încă pe deplin realizate.

Pentru a reuși acest lucru, Planul de Investiții UE lucrează pe trei domenii principale:

 • Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI): deblocarea investițiilor de peste 300 miliarde euro în trei ani în IMMurile europene și proiecte de infrastructură
 • Recomandări și suport: oferirea suportului pentru participanți prin Hubul de Consultanță pentru Investiții Europene (EIAH) și Portalul Proiectului de Investiții UE (EIPP)
 • Asigurarea Cadrelor Legale: susținerea investițiilor în economia reală

O componentă cheie a EFSI este că este impulsionată de cerere, adică dezvoltatorii de proiecte trebuie să facă o solicitare înainte de a beneficia de suportul EFSI. Un alt ingredient cheie este că accesarea EFSI depinde de mărimea proiectului dvs. și de nevoile de finanțare.

EFSI este livrat prin două ferestre principale:

- Fereastra de Infrastructură și Inovație

 • susține proiectele care necesită investiții de peste 25 milioane EUR.
 • oferă împrumuturi directe prin Banca Europeană de Investiții
 • poate ajuta la atragerea investitorilor importanți pentru a vă finanța proiectul

- Fereastra Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM)

 • Susține proiecte sub 25 milioane EUR
 • este implementată prin intermediari financiari (bănci selectate și alți investitori privați) pentru a oferi împrumuturi Întreprinderilor, inclusiv prestatorilor de servicii sociale.
 • este implementată printr-o varietate de diferite programe (COSME, InnovFin, EaSI)

Prin termenul intermediar (intermediari) financiar (i), UE semnifică

 • bănci sau instituții de credit,
 • fonduri de investiții,
 • instituții de microcredit,
 • scheme de garantare,
 • instituții de garantare,
 • fundații,
 • birouri de familie,
 • fonduri de investiții sociale
 • sau alte instituții legal autorizate să furnizeze împrumuturi/garanții sau structuri de împărtășire a riscului conform legislației aplicabile.

Acest website are ca scop să ofere un suport general, recomandări și instrucțiuni pentru finanțatorii privați pentru utilizare UFSI sau, într-un sens mai larg, suport financiar EIB de investit în sectorul social.

Pentru proiecte mai mari: Portalul Proiectului de Investiții UE (EIPP) este o bază de date de proiecte care îi ajută pe investitori să găsească și să acceseze dezvoltatori de proiect din întreaga lume. Portalul publică proiecte care:

 • valorează cel puțin €10 milioane
 • se estimează că vor fi demarate în termen de 3 ani de la transmiterea către EIPP
 • sunt promovate de o persoană juridică publică sau privată dintro țară UE
 • sunt compatibile cu toate legile UE și naționale aplicabile.

Hub-ul European de Consultanță pentru Investiții (EIAH) poate oferi suport, recomandări și instrucțiuni pentru dezvoltatorii de proiect care pot avea nevoie de acesta pentru a atrage investitori cum sunteți dvs.

 • un loc unic din care se prestează servicii pentru o varietate de diferite programe de consultanță și asistență tehnică și inițiative pentru beneficiari publici și privați, oferit de experți de nivel înalt
 • o platformă de cooperare pentru a schimba și împărtăși expertiza dezvoltată de partenerii și membrii EIAH
 • un instrument de evaluare și soluționare a noilor nevoi prin consolidarea sau extinderea serviciilor existente prestate de către EIAH sau crearea unora noi pe măsură ce apare cererea.

http://www.eib.org/infocentre/videotheque/introducing-the-european-investment-advisory-hub.htm

Investitorii pot contacta Banca Europeană pentru Investiții în mod direct, pentru mai multe informații.

 

În majoritatea cazurilor, o intervenție EFSI va oferi condiții mai bune de creditare pentru nevoile dvs. față de multe alte opțiuni. Acesta este rezultatului faptului că EFSI reduce riscul Intermediarilor Financiari și EIB de a investi în proiectul dvs. oferind garanții față de o parte a pierderilor posibile.

Cu toate acestea, este dificil să declarăm cu precizie avantajele EFSI și altor programe EIB pe care le pot aduce pentru proiectul dvs. specific, dat fiind că proiectul dvs. trebuie analizat mai întâi. Aceste criterii includ aspecte cum ar fi structurile de venituri/încasări, planurile sustenabile de afaceri, buna guvernare, et cetera.

Numărul intermediarilor financiari arată avantajele pe care mulți investitori privați le văd în utilizarea EFSI ca mod de investiție în noile sectoare, inclusiv în sectorul social. De asemenea, Poveștile de Succes arată beneficiile pe care EFSI le poate aduce planului dvs. de proiect.

Ai nevoie de mai multe informații?
FAQ Glosar